Konzervační látky v kosmetice

26.01.2020

KONZERVAČNÍ LÁTKY V KOSMETICE GERnétic

Denně se setkáváme s dotazy a diskuzemi ohledně konzervantů kosmetických přípravků. Řada dotazů se týká parabenů. Laboratoře GERnétic po dlouhém zvažování pro a proti zachovaly parabeny jako konzervační složky svých produktů. Snížili jejich množství na nejmenší možnou míru, která však vykazuje optimální úroveň ochrany.

Konzervanty, které jsou v přípravcích používány, jsou jmenovány přímo legislativou a jejich množství v žádném případě nepřekračuje maximální povolenou hranici. Používaná směs konzervačních látek je prověřená mnohaletými zkušenostmi a je dokonce doporučována dermatology a kosmetology, neboť nevykazuje dráždivé a vysušující účinky.

V loňském roce byly parabeny prohlášeny Americkou společností pro kontaktní dermatitidu v San Diegu "nealergenními" sloučeninami roku 2019.


Každoroční zasedání Americké společnosti pro kontaktní dermatitidu se konalo v předvečer schůze Americké akademie pro dermatologii. Při projednávání otázek alergenů vystoupil dr. Donald V. Belsito, který prohlásil, že pro pokožku jsou parabeny nejbezpečnější konzervanty, ale navzdory tomu mají v očích veřejnosti špatnou pověst. Ve společnosti převládá ničím nepodložený názor, dle kterého parabeny narušují funkci endokrinní soustavy. Předsudky veřejnosti vůči parabenů ještě zhoršují četné výrobky, které se honosí označením "bez parabenů". Kvůli tomu je používání parabenů obecně kritizováno a omezováno. V interview proto dr. Belsito zdůraznil, že jmenováním parabenů "nealergeny" roku 2019 se odborníci snaží tento mýtus vyvrátit.


Zdroj: www.gernetic.cz